Tijdens het sollicitatiegesprek wordt gevraagd naar je zwakke punten. Wat nu?

Vaak wordt tijdens een sollicitatiegesprek gevraagd naar je zwakke punten.

Iedereen heeft zwakke punten. Zeggen dat je geen zwakke punten hebt is dus geen optie, maar wat moet je dan wel zeggen?

“Ik ben te betrokken”, “Ik ben te perfectionistisch” of  “Ik werk te hard”?

Met zulke uitspraken maak je geen indruk. Je zult wat verder moeten gaan. Het probleem is dat je jouw kansen op een baan ook niet wil vergooien.

Daarom durven  veel sollicitanten de vraag “Wat zijn je zwakke punten” niet goed te beantwoorden. Ze kiezen ervoor ontkennend te reageren of om te positief over zwakheden praten. Daar gaat je geloofwaardigheid.

Niemand is perfect. Je moet dus niet ontkennen dat je zwakke punten hebt, maar laten zien dat je er op een goede manier mee omgaat.

Hoe geef je een goed antwoord? 

Waarom wordt de vraag gesteld?

De vraag “Wat zijn je zwakke punten” wordt gesteld om twee redenen. De eerste reden is dat de werkgever wil weten wie hij/zij in huis haalt. Beschik je over zwakke punten die het uitvoeren van de functie kunnen belemmeren?

De tweede reden is om te testen of je zelfkennis hebt en hier echt iets mee doet. Weet jij wie je bent? Weet je over welke persoonlijke eigenschappen jij beschikt? Durf je eerlijk te zijn over jouw tekorten? En weet je hoe je ermee om moet gaan?

Een sterk antwoord

Een sterk antwoord bestaat uit twee onderdelen. Je begint met een bekentenis en volgt met het herstel. Je geeft dus eerst toe dat je over één of een klein aantal zwakke punten beschikt, maar die vertaal je vervolgens naar iets positiefs. Hierbij is het belangrijk dat je realistisch bent, zodat je geloofwaardig overkomt.

Vergeet bij het beantwoorden van de vraag niet dat je jezelf aan het verkopen bent. Iets is pas positief als het van toegevoegde waarde is voor de werkgever. Daarnaast is het verstandig om geen zwakke punten te noemen die echt een belemmering vormen voor het uitvoeren van de functie. 

De bekentenis

Zorg ervoor dat je jezelf goed kent. Neem de tijd voor een oefening zelfreflectie en schrijf alle punten op die in bij de vacature als zwak kunnen worden beschouwd. 

Kijk dan voornamelijk naar je persoonlijke eigenschappen. Door deze te betrekken bij het antwoord, toon je meer zelfbewustzijn dan wanneer je toegeeft dat je een bepaalde handeling niet kunt uitvoeren. Als je hiervoor inspiratie nodig hebt, zoek dan online naar persoonlijkheidstesten. 

Maak een lijst met zwakke punten en bekijk deze in relatie tot de vacature.

  • Je kunt op zoek gaan naar zwakke punten die niet van belang zijn voor de vacature.
  • Je kunt op zoek gaan naar relevante eigenschappen waarin je doorslaat.

Zoek minimaal twee punten te vinden waarmee je verder kunt.

Het herstel

Het herstel is bedoeld om te laten zien dat je op een rationele manier omgaat met je zwakke punten.

Met een goed antwoord kun je onder andere laten zien dat je zelfbewust bent en de capaciteit hebt om de impact van je zwakke eigenschappen te beperken.

Probeer bij het beantwoorden van de vraag altijd te letten op je geloofwaardigheid. Een bescheiden antwoord (herstel) is in veel gevallen beter dan een te positief antwoord.

Wanneer je zegt dat je geen zwakke punten hebt of wanneer je overduidelijk te positief bent, zal de werkgever dit niet geloven.

Een goed antwoord is afhankelijk van de vacature en de sollicitant zelf. Inhoudelijk zal elk antwoord per persoon anders zijn, omdat iedereen andere zwakke punten heeft en daar ook nog eens anders mee omgaat. 

Formuleer een aantal bekentenissen en vraag jezelf vervolgens af hoe je dit zou vertalen in iets positiefs. Kijk hierbij ook naar het verleden. Het is altijd goed om jouw antwoord te onderbouwen met praktijkvoorbeelden, omdat je hiermee bewijst dat je je daadwerkelijk zo gedraagt in een bepaalde situatie.

Voorbeeld:  

Bekentenis

“Ik ga altijd uit van het beste in de mens. In het verleden heeft dit ertoe geleid dat een aantal klanten hun afspraak niet nakwamen en de factuur niet betaalden. Door mijn onzorgvuldigheid met betrekking tot de overeenkomst hadden we juridisch gezien geen been om op te staan.”

Herstel 

“Hoewel ik nog altijd uitga van het beste in de mens, probeer ik op voorhand kritischer te kijken naar de haalbaarheid van een overeenkomst en koppel ik sancties aan het eventueel niet nakomen van een afspraak.”

Een sterk antwoord

Een sterk antwoord ligt niet in het ontkennen van je zwakke punten, maar in het omarmen ervan. Iemand met veel zelfkennis weet hoe hij/zij op een goede manier om moet gaan met deze eigenschappen en kan de werkgever daarvan overtuigen.

Ga dus op zoek naar je eigen zwakke punten, beken dat je niet perfect bent, zorg voor een goed herstel en overtuig jouw potentiële werkgever op een geloofwaardige manier dat deze eigenschappen geen belemmering vormen voor het uitvoeren van de functie!