De STARR-methode wordt vaak gebruikt in een sollicitatiegesprek.

Door deze methode kan de werkgever een efficiënt antwoord krijgen op een bepaalde vraag of krijgt beter in beeld hoe je reageert op een bepaalde situatie.

Je kunt echter als sollicitant deze methode ook gebruiken, zodat je meer succesvol bent tijdens het sollicitatiegesprek.

STARR

STARR betektent: Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie.

Werkgevers gebruiken deze methoden om concrete voorbeelden naar boven te krijgen, zodat ze zicht krijgen op je kennis en ervaring.

Situatie

Wat was de situatie waarin het voorbeeld zich afspeelde?

Taak

Wat was jouw taak in dit voorbeeld?

Actie

Welke actie is ondernomen? Of Wat is er gezegd?

Resultaat

Wat was het eindresultaat?

Reflectie

Je reflecteert op je eigen gedrag binnen de situatie. Hoe handel je in bepaalde situaties? Dus niet hoe je iets op een andere manier had kunnen aanpakken.

Waarom de STARR-methode?

Een werkgever wil graag een duidelijk en realistisch beeld van je krijgen als sollicitant. Soms verandert een sollicitant de werkelijkheid zodat de sollicitant beter overkomt. Door de STARR-methodiek wordt gevraagd om een concrete situatie te beschrijven. Zo is het moeilijk om een situatie af te laten wijken van de werkelijkheid.

De werkgever probeert, op basis van je verleden, de toekomst van jou binnen zijn/haar bedrijf te bekijken. Te kijken of je past binnen de organisatie.

Reflectievragen:

 • Hoe reageren anderen op jouw handelen?
 • Denk je achteraf gezien dat je goed hebt gehandeld?
 • Als je het over zou moeten doen, zou je het dan anders doen?

Vervolgens

Aansluitend zal de werkgever vragen wat je hebt geleerd van de situatie. De werkgever zal vragen of er iets is waar je in het vervolg op zult letten, of dat je in een vergelijkbare situatie weer op deze manier zou handelen.

Er worden dus vragen gesteld over concrete voorbeelden. Probeer daarom zo concreet mogelijk vragen te beantwoorden.

Je kunt ook zelf de STARR-methodiek gebruiken

Als sollicitant kun jij ook gebruik maken van de STARR-methode. Hierdoor neem je een extra mogelijkheid om indruk op je toekomstige werkgever.

STARR-methode voorbeeldvragen

Onderstaande vragen kun je gebruiken om de STARR-methode te oefenen. Beantwoord deze vragen en maak er een klein verhaaltje van om antwoord te geven op een bepaalde vraag of een beeld te schetsen.

Situatie: wat gebeurde er precies?

 • Waar speelde situatie zich af?
 • Hoe lang speelde deze situatie al?
 • Hoeveel mensen zaten er in jouw team die hierbij aanwezig waren?
 • Op welk moment speelde deze situatie?
 • Wat was het doel van deze bijeenkomst?

Taak: wat was jouw rol?

 • Welke rol vervulde jij in het team?
 • Welke specifieke taken had jij?
 • Wat werd er van jou verwacht in deze situatie?
 • Hoe was de rolverdeling?
 • Met wie werkte je samen en welke rol speelde jij hier in?
 • Wat vond jij van jouw taak en hoe voerde je deze uit?
 • Wie droeg bij deze opdracht de eindverantwoordelijkheid?
 • Toen jij deze opdracht aannam, hoe verwachtte je deze toen in te vullen?
 • Waarom kreeg jij deze specifieke taak?
 • Welke verantwoordelijkheden had jij?
 • Wat was jouw voornaamste taak?
 • Hoe voelde jij je bij deze rolverdeling?

Actie: wat heb jij gezegd en gedaan?

 • Welke actie heb jij toen ondernomen?
 • Hoe heb jij aan deze actie bijgedragen?
 • Welke aanpak heb je toen gekozen en waarom specifiek deze?
 • Hoe ben je met deze situatie omgesprongen?
 • Wat was je plan van aanpak?
 • Wat heb je gedaan om de situatie te verbeteren?
 • Wat heb je toen precies gezegd?
 • Heb je de situatie nog kunnen redden?
 • Welke stappen heb jij toen ondernomen en waarom?

Resultaat: wat was het resultaat van je handelen?

 • Hoe liep de situatie af?
 • Welke specifieke rol heb jij gespeeld in het eindresultaat?
 • Was de opdracht succesvol?
 • Wat was het resultaat van jouw handelen?

Reflectie: vind je achteraf dat je goed gehandeld hebt?

 • Hoe reageerden anderen op jouw handelen?
 • Achteraf gezien, denk je dat je goed hebt gehandeld?
 • Als je het over zou moeten doen, zou je het dan anders doen?
 • Wat voor gevoel heb je hieraan overgehouden?
 • Ben je trots op het resultaat?
 • Wat heb je van deze situatie geleerd?
 • Denk je dat je met een andere aanpak betere resultaten had kunnen behalen?

Ga de STARR-methodiek oefenen met voorbeelden. Je komt sterker over tijdens je sollicitatiegesprek!